درباره ما

لازمه حضور تاثیر گذار در دنیای وب و پیشی گرفتن از رقبا، استفاده هوشمندانه از دیجیتال مارکتینگ است. به بیان دیگر، دیجیتال مارکتینگ می تواند معرف شما و کسب و کارتان در بازارهای داخلی و خارجی بوده و پلی برای ارتباط و تعامل شما با مشتریان باشد. اما نکته قابل تامل، مهارت استفاده کاربردی از دیجیتال مارکتینگ است؛ زیرا بسیار دیده شده که صاحبان کسب و کار به دلیل انتخاب نادرست علاوه بر اتلاف وقت، مجبور به سرمایه گذاری های مکرر در این زمینه شده اند. ما در سلین وب برای هدفمند شدن سرمایه  شما، علاوه بر نیازسنجی و مطالعه در خصوص بازار هدف شما، در ارائه خدمات دیجیتال مارکتینگ از افرادی متخصص، باانگیزه و متعهد بهره می گیریم چرا که رضایت شما برگی ارزشمند در کارنامه کاری سلین وب خواهد بود.

مأموریت

ماموریت ما در سلین وب ارائه خدمات کامل دیجیتال مارکتینگ ویژه ی هر کسب و کار برای دستیابی به موفقیت است.

چشم انداز

چشم انداز ما در سلین وب، قدرت دادن به همگان برای موفقیت در کسب و کار در سراسر جهان است.

ارزش ها

تعهد و مسئولیت پذیری، نوآوری و بروز بودن، کار گروهی، ارتقای دانش رشد کارکنان و تعامل مستمر با مشتری، ارزش‌های حاکم بر سلین وب است.

اهداف

مقصود و هدف اصلی ما در سلین وب، ایجاد رونق و تحول در مسائل اقتصادی و کسب و کار مشتریان می باشد.

مراحل کار در سلین وب

جمع آوری اطلاعات

ایده پردازی و طراحی اولیه

دریافت بازخورد

اتمام فرایند و تکمیل پروژه

پشتیبانی